תהליך ההשקה בישראל

התמיכה בטכנולוגיות החדשות מלווה בהנחיות רגולטוריות ובשינוי תשתיות חומרה ותוכנה בשוק הישראלי.

הנחיות רגולטוריות

1. הנחות העבודה הבאות הוגדרו במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 472 אשר פורסמה לחברות האשראי ב- 1 במאי 2016 ובה הוגדר כי:

1.1 חיבור מסופים – סעיף 14:

1.1.1 חיבור מסוף חדש החל מ- 1.10.2015 חייב לתמוך ברמת החומרה בתקן EMV
1.1.2 חיבור מסוף חדש החל מ- 1.1.2017-ואילך יהיה חייב לתמוך גם ברמת החומרה וגם ברמת התוכנה בתקן EMV
1.1.3 מסוף חדש מוגדר כבית עסק חדש או כהתקנת מסוף חדש לבית עסק קיים
1.1.4 לגבי בית עסק קטן שהיקף העסקאות השנתי בו לא עולה על 60 אלף ₪ האמור יחול החל מיום 1.1.2018
1.2    Liability shift – סעיף 15:
1.2.1 נקבע בסעיף 15 להוראה מנגנון המעביר לסולק את האחריות לתשלום בסכום החיוב הנובע משימוש לרעה בכרטיס            חכם במסוף שלא בתקן EMV. כמו כן נקבע כי הסולקים רשאים להסיט את האחריות לתשלום לבית העסק, במקרים          בהם בוצעו עסקאות שלא בתקן EMV.
1.2.2 סעיף 15 ייכנס לתוקף ביום ה 1.1.2017

2. הנחות העבודה מתמצתות את סעיפי שימוש בתקן EMV ומנגנון הסטת אחריות מתוך ההוראה לניהול בנקאי תקין אותה ניתן למצא באתר בנק ישראל - להורדת קובץ PDF הוראה 472
3. ההוראה תקפה גם עבור בתי עסק אשר אינם דורשים מסוף פיזי (אשראית EMV תומכת בפונקציונאליות חדשה מעבר לתמיכה בכרטיסים חכמים)

שדרוג תשתיות  

תשתיות התוכנה הדרושות לתמיכה ב EMV שודרגו במערכות שב"א ובחברות הסולקות והמנפיקות.

תוכנת אשראית  EMV במסופים

תוכנת "אשראית" המיועדת למסופים שודרגה לתוכנת "אשראיתEMV", המשלבת את דרישות המסחר וניהול הסיכונים הייחודיות של שוק כרטיסי האשראי הישראלי עם הדרישות הבינלאומיות של תקן EMV ותקן PCI.  

התוכנה תומכת בעסקאות בכרטיסי אשראי בטכנולוגית EMV contact, EMV contactless,פס מגנטי ו  contactless מגנטי. בנוסף נתמכות עסקאות בכרטיס לא נוכח ( card not present) שאינו חלק מתקן ה EMV.

ביצוע הסמכות קצה לקצה

שב"א מבצעת תהליך הסמכת מסופים קצה לקצה כשירות לחברות הסליקה, להורדת קובץ פירוט (PDF) יש ללחוץ כאן

אשראית PC  

תוכנת אשראית PC הותאמה למפרטי אשראית EMV והיא כוללת שינויים בממשקי המפיץ הנובעים מהדרישות החדשות.