מחירון אשראית למפיצים

תעריפון אשראית למפיצים – 1.1.2017

1.דמי הצטרפות חד פעמיים 20,000 ש"ח

2.רשיונות אשראית PC

מדרגת מחירמחיר בסיסדרגת הנחהמ
(כמות מסופים)
עד-
(כמות מסופים)
מחיר הרשיון שנרכש
13200%1100320.00
21600%101500160.00
31605%5011000152.00
416010%10012000144.00
516020%20012500128.00
616030%25013000112.00
716035%30015000104.00
816045%5001 88.00

 

הערות:

1. רכישת רשיונות בחבילות של 50 :

1.1 ברכישה ראשונית יש לרכוש לפחות 100 רשיונות

2. חישוב מסופים בתצורת עבודה של רב ספק:

2.1 כל מסוף מרכזי ( מסוף אב) נספר כמסוף אחד

2.2 כל 3 מסופים משניים ( מסופי בן) נספרים כמסוף אחד

אחזקה שנתית

אחזקה שנתית (מעבר לשנת האחריות) מחויבת על בסיס רבעוני, בשיעור של 15% מחושבת עבור כמות המסופים הפעילים לפי מדרגת המחיר

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ש"ח לפקודת שב"א לשנה המתחדשת מידי שנה

תנאים כללים

המחירים נקובים ב ₪ ואינם כוללים מע"מ

תנאי תשלום: שוטף + 30 יום

הצמדה

המחירים צמודים למדד ינואר 2017

עדכון המחיר ע"פ עליית המדד יתבצע בשני מועדים בשנה (בינואר וביולי)