רשימת מפיצים מלאה

טבלת רשימת מפיצים מלאה מכילה את רשימת המפיצים המורשים למכירת רשיונות אשראית לבתי עסק.