הודעות למשקיעים

בדף זה יפורטו הודעות ודיווחים הנוגעים לשב"א כחברה ציבורית ומיועדים לקהל המשקיעים

 

שנת 2020

9.7.2020 - זימון אסיפה שנתית ל-16.8.20, לצפיה בדיווח באתר מאיה לחץ כאן