הודעות למשקיעים

בדף זה יפורטו הודעות ודיווחים הנוגעים לשב"א כחברה ציבורית ומיועדים לקהל המשקיעים

 

שנת 2020

9.7.2020 - זימון אסיפה שנתית ל-16.8.20, לצפיה בדיווח באתר מאיה לחץ כאן

1.3.2021- זימון אסיפת בעלי המניות ל 6.4.2021, לצפיה ב PDF לחץ כאן,  לצפיה בדיווח באתר מאיה לחץ כאן