הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

נתוני מערכת EMV 

 יוני 2021יולי 2021אוגוסט 2021ספטמבר 2021
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם6%5%3%-2%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 77%79%79%81%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 71%72%73%74%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת70%71%72%72%

 

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 יוני 2021יולי 2021אוגוסט 2021ספטמבר 2021
אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים66%69%72%72%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים51%54%57%58%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים52%56%60%62%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות37%40%44%46%