הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

 

נתוני מערכת EMV 

 אוקטובר 2019נובמבר 2019דצמבר 2019ינואר 2020
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם2%7%9%7%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV מתוך המסופים במערכת 3.1%4.1%5.9%8.6%
אחוז עסקאות EMV במערכת 2.9% 4.0%5.4% 7.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 אוקטובר 2019נובמבר 2019דצמבר 2019ינואר 2020

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

28.9%30.2%32.9%35.5%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים0.9%1.2%1.9%3.1%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים11.9%12.9%14.2%15.4%
אחוז עסקאות EMV מתוך כלל העסקאות0.35%0.52%0.77%1.12%