הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

 

נתוני מערכת EMV 

 פברואר 2020מרץ 2020מאי 2020יוני 2020
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם5.8%0.9%1.1% *7.4%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 10.4%10.8%12.3%16.9%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 9.3%8.9%12.2%14.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 פברואר 2020מרץ 2020מאי 2020יוני 2020

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

37.7%38.8%41%42.3%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים3.9%4.2%5.1%7.2%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים16.7%15.7%18%20%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות1.6%1.4%2.2%2.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*אחוז הגידול הינו ביחס לחודש מרץ

**בעקבות ההנחיות לבתי העסק במסגרת התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה, חודש אפריל אינו מייצג את הפעילות הסדירה במשק ולכן לא יוצגו נתונים עבור חודש זה.