הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

נתוני מערכת EMV 

 מרץ 2021אפריל 2021מאי 2021יוני 2021
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם10%3%5%6%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 73%74%76%77%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 69%69%71%71%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת66%68%69%70%

 

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 מרץ 2021אפריל 2021מאי 2021יוני 2021

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

60%62%64%66%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים44%46%48%51%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים47%48%49%52%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות32%33%35%37%