הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

 

נתוני מערכת EMV 

 מאי 2020יוני 2020יולי 2020אוגוסט 2020
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם1.1% *7.4%4.9%5.4%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 12.3%16.9%27%35.3%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 12.2%14.5%20.9%26.7%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת32%37%43%48%

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 מאי 2020יוני 2020יולי 2020אוגוסט 2020

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

41%42.3%44.1%46.3%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים5.1%7.2%11.9%16.3%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים18%20%21.2%23.9%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות2.2%2.9%4.4%6.4%

*אחוז הגידול הינו ביחס לחודש מרץ