הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

נתוני מערכת EMV 

 אוקטובר 2020*נובמבר 2020דצמבר 2020ינואר 2021*
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם 3%**10%  
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 48%64%69% 66%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 37%54%65% 65%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת55%55%62% 67%

* בעקבות ההנחיות לבתי העסק, במסגרת התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה המידע אינו מייצג את הפעילות הסדירה במשק ובהתאם לא יוצג המידע בנוגע לאחוז גידול המסופים במערכת EMV בכל חודש ביחס לחודש הקודם.

**אחוז גידול המסופים במערכת הינו ביחס לחודש ספטמבר

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 אוקטובר 2020נובמבר 2020דצמבר 2020ינואר 2021

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

49%51%54% 54%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים23%33% 37%36%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים24%30% 36%36%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות9%16% 23%23%