הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

נתוני מערכת EMV 

 אפריל 2022מאי 2022יוני 2022יולי 2022
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 84%83%83%82%

אחוז עסקאות EMV (חכמות)   במערכת 

71%69%67%65%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת78%80%81%81%

 

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 אפריל 2022    מאי 2022יוני 2022יולי 2022
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV מגנטיות  מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים80%80%81%83%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV חכמות מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים67%67%67%68%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים77%80%84%88%

 

אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות

55%56%56%57%

 

  • אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים לחודש אוגוסט הינו 98%