הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

 

נתוני מערכת EMV 

 יולי 2020אוגוסט 2020ספטמבר 2020אוקטובר 2020*
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם4.9%5.4%3.2% 
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 27%35.3%41.2%47.6%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 20.9%26.7%32.1%37.2%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת43%48%50%55%

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 יולי 2020אוגוסט 2020ספטמבר 2020אוקטובר 2020

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

44.1%46.3%47.7%48.6%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים11.9%16.3%19.7%23.1%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים21.2%23.9%23.6%23.5%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות4.4%6.4%7.6%8.7%

* בעקבות ההנחיות לבתי העסק, במסגרת התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה המידע אינו מייצג את הפעילות הסדירה במשק ובהתאם לא יוצג המידע בנוגע לאחוז גידול המסופים במערכת EMV בכל חודש ביחס לחודש הקודם.