הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

 

נתוני מערכת EMV 

 דצמבר 2019ינואר 2020פברואר 2020מרץ 2020
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם9%7%5.8%0.9%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV מתוך המסופים במערכת 5.9%8.6%10.4%10.8%
אחוז עסקאות EMV במערכת 5.4% 7.3%9.3%8.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 דצמבר 2019ינואר 2020פברואר 2020מרץ 2020

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

32.9%35.5%37.7%38.8%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים1.9%3.1%3.9%4.2%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים14.2%15.4%16.7%15.7%
אחוז עסקאות EMV מתוך כלל העסקאות0.8%1.1%1.6%1.4%