הטמעת מערכת EMV

פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV

 

נתוני מערכת EMV 

 ינואר 2021*פברואר 2021מרץ 2021אפריל 2021
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם 5%**10%3%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת 66%73%73%74%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת 65%69%69%69%
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת67%67%66%68%

* בעקבות ההנחיות לבתי העסק, במסגרת התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה המידע אינו מייצג את הפעילות הסדירה במשק ובהתאם לא יוצג המידע בנוגע לאחוז גידול המסופים במערכת EMV בכל חודש ביחס לחודש הקודם.

**אחוז גידול המסופים במערכת בחודש פברואר הינו ביחס לחודש דצמבר.

נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)

 ינואר 2021פברואר 2021מרץ 2021אפריל 2021

אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים

54%57%60%62%
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים36%42%44%46%
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים36%40%47%48%
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות23%28%32%33%