המשכיות עיסקית ואבטחת מידע


מידע ללקוחותינו

 

המשכיות עיסקית ואבטחת מידע


מידע ללקוחותינו

חברות שב"א ומס"ב מפוקחות על ידי בנק ישראל (הפיקוח על הבנקים והפיקוח על מערכות תשלומים) מכוח חוק הבנקאות (רישוי) וחוק מערכות תשלומים  2008 ופועלות בהתאם להוראות שתי יחידות הפיקוח ובכלל זה הוראות נב"ת  355 ,357, 361, 362, 363 הנוגעות להמשכיות עסקית ואבטחת מידע. כמו כן, החברות מוסמכות בתקן PCI-DSS.

לחברות מדיניות לטיפול בנושאי אבטחת מידע, סייבר והמשכיות עסקית במסגרתה הוגדרו נהלים ותוכניות עבודה מוסדרים הכוללים בין היתר היערכות לאירועי סייבר ולפגיעה חמורה באתרים.

הוראה 355 כוללת גם הנחיות מיוחדות לגבי היערכות שב"א ומס"ב בנושא אתרים קריטיים.

כמובן שהיערכות זו אינה פוטרת את יתר הגורמים המעורבים בשרשרת ביצוע העסקה  מהיערכות למקרי כשל שונים בהתאם להנחיות בנק ישראל.