המשכיות עיסקית ואבטחת מידע


מידע ללקוחותינו

שב"א (כחברת שירותים משותפת בפיקוח בנק ישראל) מחויבות לפעול בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין ופועלות בהתאם להוראות 357, 355 ו-361 הנוגעות להמשכיות עסקית ואבטחת מידע.
מדיניות הטיפול בנושאי אבטחת מידע, סייבר והמשכיות עסקית מנחה את תוכניות עבודה שלנו, גם לטיפול באירועי סייבר ופגיעה חמורה באתרים.
הוראה 355 כוללת גם הנחיות מיוחדות לגבי היערכות שב"א ומס"ב בנושא אתרים קריטיים ואנחנו נערכים בהתאם.
כמובן שהיערכות זו אינה פוטרת את יתר הגורמים המעורבים בשרשרת ביצוע העסקה מהיערכות למקרי כשל שונים בהתאם להנחיות בנק ישראל.