דוחות כספיים

הנוסח המחייב של הדוחות הכספיים של החברה הינו הנוסח החתום המצוי במשרדי החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הדוחות הכספיים המפורסמים באתר האינטרנט של החברה לנוסח החתום המצוי במשרדי החברה, יחייב הנוסח השמור במשרדי החברה בלבד.

הקישורים בדף זה מובילים להורדה או הצגה של קובץ PDF

 

דוחות רבעוניים 2022

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2022

דוחות רבעוניים 2021

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2021

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2021

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2021

דוחות רבעוניים 2020

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2020

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2020

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2020

דוחות רבעוניים 2019

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2019

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2019 ד

וחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2019

דוחות רבעוניים 2018

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2018

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2018

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2018

דוחות רבעוניים 2017

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2017

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2017

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2017

דוחות רבעוניים 2016

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2016 ד

וחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2016

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2016

דוחות רבעוניים 2015

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 3 לשנת 2015

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 2 לשנת 2015

דוחות כספיים של שב"א לרבעון 1 לשנת 2015

דוחות שנתיים

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2021

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2020

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2019

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2018

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2017

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2016

דוחות כספיים של שב"א לשנת 2015