בית עסק

חברת שב"א מקשרת בין בתי העסק לחברות הסליקה, בתהליך אישור וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי.

המערכת מטפלת מדי יום במיליוני בקשות אישור לעסקאות ואוספת מבתי העסק פרטים של מיליוני עסקאות שבוצעו בכרטיס אשראי.

המערכת מעדכנת את מסופי בתי העסק במידע המתקבל מחברות הסליקה ונדרש לתפעול המסוף.

המערכת מאפשרת קבלת מידע על העסקאות שבוצעו בבית העסק (ריכוז שידורים ופירוט עסקאות).

רשומות העסקה מעובדות ומועברות לחברות הסליקה.

חברות הסליקה מעבירות לבית העסק את הכספים בהתאם להסכם.