EMV

 תקן בינלאומי לסליקה בטוחה

מהו תקן EMV

תקן EMV הוא אוסף מפרטים שפותחו על ידי מותגי כרטיסי האשראי הבין-לאומיים (VISA, MasterCard

וEuroPay) במטרה לספק מתכונת אחידה ומאובטחת יותר לעסקאות תשלום בכרטיס חיוב הכוללים שבב

(נהוג בארץ לכנות כרטיסים אלו בשם כרטיסים חכמים). התקן, שנכתב ומתוחזק על ידי  EMVCO, מגדיר את דרישות היישום בשבב

ואת תהליך התקשורת בינו ובין מכשיר למשיכת מזומן (כספומט או ATM) או מסוף בנקודת המכירה (להלן:

POS) התומכים בתקן.

יתרונות השימוש בכרטיס חכם בתקן EMV

לתקן EMV ישנם מספר יתרונות בולטים על פני עסקאות המבוצעות בטכנולוגיית הפס המגנטי :

ניהול סיכונים וקבלת החלטות באמצעות המסוף והכרטיס

ניהול סיכונים וקבלת החלטות באמצעות המסוף והכרטיס בשלב התשלום
כרטיסים ומסופים הפועלים בתקן EMV יכולים לבצע תהליכי קבלת החלטות וניהול סיכונים מתקדמים בהתאם לדרישות המנפיק והסולק, אשר אינם אפשריים בטכנולוגיית הפס המגנטי וניתנים לשינוי גם לאחר הנפקת הכרטיס.

אימות אישורי הכרטיס על ידי המסוף

תקן EMV מאפשר למנוע שימוש בכרטיסים מזויפים גם כאשר לא ניתן לתקשר עם המנפיק.
המסוף התומך בתקן EMV  מאמת את האישור החתום על ידי מותגי האשראי הבינלאומיים (VISA, MasterCard וכו). באמצעות המפתחות הציבוריים של המותגים שנטענו מראש.

החלפת נתוני אימות דינאמיים בין המנפיק והכרטיס

שימוש בנתונים שמשתנים מעסקה לעסקה מאפשר לכרטיסים החכמים להפעיל מערך אימות מורכב שאינו אפשרי בכרטיסים עם פס מגנטי המכיל מידע קבוע. הנתונים המשתנים מאומתים על ידי המנפיק ומונעים שימוש לרעה בנתוני עסקאות קודמות או וזיוף עסקאות. נתוני האימות המתקבלים מן המנפיק בנוסף לאישור או דחיית העסקה משמשים לווידוא שהתשובה התקבלה מהמנפיק ולא מגורם אחר.

אימות מחזיק הכרטיס באמצעות קוד סודי

תקן EMV מאפשר ברוב העסקאות אימות של מחזיק הכרטיס באמצעות הקלדת קוד סודי במקום חתימה על השובר שנדרשת בכרטיסים מגנטיים.אימות מסוג זה מקטין מאוד את הסיכוי לשימוש לרעה בכרטיס אבוד או גנוב.
אימות הקוד הסודי בעסקאות בתקן EMV יכול להתבצע במסוף על ידי הכרטיס (Offline PIN) ואינו מחייב תקשורת למנפיק (Online PIN) כפי שנדרש במשיכות מזומן.