דרישות ממסופים / PINPAD-ים באשראית EMV

דרישות ממסופים / PINPAD-ים כפי שהוגדרו עלי ידי מנהל המערכת והסולקים

 

1. מסופי CONTACT:

 • PCI compliant
 • PTS גרסה 4 ומעלה
 • המלצה לתמיכה ב SRED
 • - HybridEMV+ Magstripe
 • Smartcard reader EMV L1&L2 Certified
 • תמיכה ב RKL
 • תמיכה ב- RSA AES 3DES
 • תמיכה בפונקציית HASH מסוג SHA256

2. מסופי  CONTACTLESS :

 • EMV Contactless L1
 • MasterCard PayPass 3.0 Certified +TQM
 • Visa payWave 2.1.2 Certified
 • Amex Expresspay 3.0 Certified
 • Discover DPAS 1.0 Certified

 

עפ"י הנחיות הארגונים הבינלאומיים כל מסוף נדרש לתמוך הן בדרישות מסופי CONTACT והן בדרישות מסופי CONTACTLESS המפורטות מעלה.

 

מסופים חדשים, גם אם מותקנים במערכת הקיימת, צריכים לעמוד בדרישות לעיל  וגם בקריטריונים הבאים, על מנת שיוכלו לתמוך בעבודה במערכת אשראית EMV:

 • תאריך התוקף של ההסמכות השונות לא יפוג בסמוך למועד בו מתוכננות ההסמכות.
 • היצרנים יתחייבו להסמיך את המסופים הנ"ל כל הסמכה שתידרש ע"י הסולקים (בשלב הזה ידוע על הסמכות EMV מקצה לקצה, בעבור כל מותג, בעבור כל סולק).
 • היצרנים יתחייבו לשינויים הנדרשים המתוארים במפרטי ה-PINPAD העדכניים ביותר של אשראית EMV שהועברו ליצרנים.
 • היצרנים יתחייבו שהיישומים הנוספים אשר רצים במסוף לא יבואו על חשבון משאבים הנדרשים לאשראית במסוף / PINPAD.
 • היצרנים יתחייבו שהיישומים הנוספים אשר רצים במסוף לא יפגעו באבטחת תוכנת אשראית במסוף / PINPAD או בנתוני העסקאות.
 • לאחר קבלת אישור הסמכה למסוף אין להוסיף תוכנה למסוף או לשנות הגדרות אשר עלולות לפגוע בהסמכת המסוף.

להורדת מסמך דרישות ממסופים 2017 בקובץ PDF יש ללחוץ כאן