תקן EMV מאפשר ברוב העסקאות אימות של מחזיק הכרטיס באמצעות הקלדת קוד סודי במקום חתימה על השובר שנדרשת בכרטיסים מגנטיים.אימות מסוג זה מקטין מאוד את הסיכוי לשימוש לרעה בכרטיס אבוד או גנוב.
אימות הקוד הסודי בעסקאות בתקן EMV  יכול להתבצע במסוף  על ידי הכרטיס (Offline PIN) ואינו מחייב תקשורת למנפיק (Online PIN) כפי שנדרש במשיכות מזומן.

פורסם ב: emv