החלפת נתוני אימות דינאמיים בין המנפיק והכרטיס.

שימוש בנתונים שמשתנים מעסקה לעסקה מאפשר לכרטיסים החכמים להפעיל מערך אימות מורכב שאינו אפשרי בכרטיסים עם פס מגנטי המכיל מידע קבוע. הנתונים המשתנים מאומתים על ידי המנפיק ומונעים שימוש לרעה בנתוני עסקאות קודמות או וזיוף עסקאות. נתוני האימות המתקבלים מן המנפיק בנוסף לאישור או דחיית העסקה משמשים לווידוא שהתשובה התקבלה מהמנפיק ולא מגורם אחר.

פורסם ב: emv