מפיצים

מפיצים הם שותפים עיסקיים של שב"א המורשים לשווק את תוכנת אשראית PC ® 

שב"א משווקת באמצעות מפיצים את תוכנת אשראית  PC ®

המשמשת כממשק בין התוכנה היעודית של בית העסק 

ובין מערכת אשראית המנוהלת בשב"א.