מחירון אשראית למפיצים

תעריפון אשראית למפיצים – 1.9.2017

1.דמי הצטרפות חד פעמיים 20,000 ש"ח

2.רשיונות אשראית PC ואשראית WEB

  1.  

מדרגת מחיר

מחיר בסיס

דרגת הנחה

מ (כמות מסופים)

עד- (כמות מסופים)

מחיר הרשיון שנרכש

1

320

0%

1

100

320.00

2

160

0%

101

500

160.00

3

160

5%

501

1000

152.00

4

160

10%

1001

2000

144.00

5

160

20%

2001

2500

128.00

6

160

30%

2501

3000

112.00

7

160

35%

3001

5000

104.00

8

160

45%

5001

 

88.00

 

הערות:

1. רכישת רשיונות בחבילות של 50 :

1.1 ברכישה ראשונית יש לרכוש לפחות 100 רשיונות

2. חישוב מסופים בתצורת עבודה של רב ספק:

2.1 כל מסוף מרכזי ( מסוף אב) נספר כמסוף אחד

2.2 כל 3 מסופים משניים ( מסופי בן) נספרים כמסוף אחד

3. שימוש באשראית WEB לשידור עסקאות בלבד:

3.1 מחיר כל מסוף WEB לשידור עסקאות בלבד תעלה 14 ₪ ללא הנחת כמות
3.2 מסופי WEB לשידור עסקאות בלבד נספרים לצורך חיוב אחזקה כמסופים רגילים
3.3 המפיץ יצהיר על מסופי ה WEB לצורך קבלת המחיר המופחת

אחזקה שנתית

אחזקה שנתית (מעבר לשנת האחריות) מחויבת על בסיס רבעוני, בשיעור של 15% מחושבת עבור כמות המסופים הפעילים לפי מדרגת המחיר

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ש"ח לפקודת שב"א לשנה המתחדשת מידי שנה

תנאים כללים

המחירים נקובים ב ₪ ואינם כוללים מע"מ

תנאי תשלום: שוטף + 30 יום

הצמדה

המחירים צמודים למדד ינואר 2017

עדכון המחיר ע"פ עליית המדד יתבצע בשני מועדים בשנה (בינואר וביולי)