תנאי קבלה למפיץ חדש

תהליך הצטרפות

כדי להתחיל את תהליך הצטרפות לשב"א יש לשלוח פרופיל חברה הכולל:

  • פרטים על החברה (שרותים ומוצרים).
  • קהל היעד של החברה.
  • פרוט מערך השירות והתמיכה.
  • ציון תצורת העבודה הרצויה של אשראית PC :בהתקנה או WEB.
  • צפי צמיחה בעתיד.

הדרישות ממפיץ חדש לאחר קבלת אישור עקרוני

לפירוט רשימת דגמי הקכ"ח (PinPad) במערכת אשראית EMV לחץ כאן