פתיחת מסוף ממוכנת

תהליך פתיחת מסוף ממוכנת

כדי להתחיל את תהליך פתיחת המסוף, על המפיץ/היצרן להעביר בקשה לשב"א באחת מהדרכים הבאות:

  1. שימוש במערכת המאפשרת הקלדת טפסים ממוכנת
  2. העברת טפסים דרך מערכת WEB SERVICE
  3. באמצעות המערכת להעברת קובץ בכספת מאובטחת (לפרטים ומבנה הקובץ יש לפנות  למרכז הסיוע לתוכנה בטלפון: 03-5264666 )

תהליך הבקשה לרישום למערכת ופתיחת מסוף ממוכנת :

  • קבלת טופס הצטרפות
  • מילוי הטופס והחזרתו לשב"א דרך המערכת
  • לאחר סיום התהליך בשב"א יקבל המפיץ הרשאה להתחברות (סיסמה + שם משתמש) לאתר המנויים של שב"א

בקשות ממוכנות שיגיעו לשב"א עד לשעה 15:00 ביום רגיל או עד השעה 11:00 בערבי שבת וחג יעברו לאישור הסולקים שצויינו בבקשה לפתיחת המסוף עוד באותו היום