רשימת מפיצים לרשיונות אשראית

טבלת מפיצים לרשיונות אשראית מכילה את רשימת המפיצים לרשיונות אשראית לבתי תוכנה לקבלת רשיון אשראית בלבד.

ממפיצים אלו ניתן לרכוש רישיון אשראית PC בלבד.