תנאי קבלה ליצרן חדש

קריטריונים ליצרנים - גרסת EMV - חיבור מסופים למערכת POS EFT

חברות המבקשות לחבר מסופים למערכת שב"א נדרשות לעמוד בכמה תנאים ולבצע את הפעולות הבאות:

1. הגשת בקשה לחיבור מסופים למערכת שב"א, הכוללת את הפרטים הבאים:

  א. פירוט הבעלים

  ב. פרופיל כלכלי

  ג. יכולת טכנית למתן שירות לפי הפירוט הבא:

           1. מחלקת השירות והתוכנה מעסיקה לפחות 10 עובדים.
           2. החברה מפעילה מערך שירות ארצי ומוקד סיוע טלפוני. החברה מתחייבת למתן שירות בכל הארץ בתוך פרק זמן
              של 4 שעות, ותיקון בתוך שעתיים נוספות.

  ד. רשימת לקוחות.

  ה. מפרט המסופים או תיאור של המערכת המציעה אפשרות תשלום בכרטיסי אשראי ויכולה להתחבר לשב"א.

שב"א תעביר את הבקשה לידיעת חברות הסליקה. אם יתקבלו בשב"א הערות מחברת סליקה כלשהי, יתקיים דיון בין שב"א לבין החברה המבקשת.

2. מפרט המסופים

  א. מסופים המיוצרים בחו"ל או בארץ חייבים לעמוד בתקינה האירופית ובתקנים המעודכנים של EMV ו-PCI. על החברה             להציג את האישורים הרלוונטיים לעמידה בתנאים אלה.

  ב. יכולת לקבל עדכוני תוכנה בתקשורת.

  ג. יכולת להתקשר באתרנט (ethernet) לצורך קיום תקשורת IP.

  ד. זיכרון אחסון של MB 4 לפחות לאחסון קובץ חסומים, פרמטרים של המסוף ונתוני עסקאות.

  ה. מסוף כולל קורא כרטיסים מגנטי, קורא "כרטיסים חכמים", אפשרות לקריאת כרטיס ב-RF ‏(ContactLess) לצורך חיבור          NFC מתאים לדרישות חברות הסליקה.

  ו. הודעות המסוף לקמעונאי יהיו בשפה העברית.

  ז. נייר ההדפסה של המסוף יהיה סטנדרטי וניתן לרכישה מכמה ספקים.

3. חתימה על הסכם יצרן

4. פיתוח

  א.היצרן יפתח את המערכת בעצמו או בשיתוף עם בית תוכנה מקומי. אם הפיתוח נעשה על ידי בית תוכנה, על המבקש להציג      בפני שב"א את טיוטת הסכם הפיתוח והאחזקה של התוכנה.

  ב. החברה מתחייבת להקים מערכת תקשורת להורדת עדכוני תוכנה למסופים.

  ג. החברה תסכים לבצע שינויי גרסאות ולהפיצם כמפורט בהסכם.

5. פירוט הדרישות מהחברה לאחר סיום פיתוח המסוף:

  א. החברה תעביר לשב"א ספר בדיקות מלא בחתימת היצרן, שמעיד שהחברה ביצעה את כל הבדיקות על פי המפרט.

  ב. החברה תעביר לשב"א מסוף לבדיקה כדי לוודא שהוא אכן עומד במפרט.

  ג. בתום הבדיקה תקבל החברה אישור לחבר מסופים לעבודה מול מערכת שב"א.

6. השירותים הניתנים לחברה ומחירם :

  א. מפרט לפעילות המסוף ולהתחברות למערכת שב"א.

  ב. ספר מפורט של בדיקות חובה שהיצרן נדרש לבצע.

  ג. אפשרות להתקשר למחשב שב"א לביצוע בדיקות וניסויים.

  ד. תמיכה שוטפת ממומחי שב"א בזמן פיתוח המערכת על ידי החברה וביצוע בדיקות פנימיות.

  ה. בדיקת המסוף על ידי שב"א.

עלויות הטיפול והבדיקות כמפורט בתעריפון להורדת התעריפון כקובץ PDF יש ללחוץ כאן