טפסים 

באמצעות הטפסים הבאים ניתן להעביר בקשות לפתיחת מסופים,

שינוי בהגדרת מסופים ובקשות התחברות באינטרנט.

חברת שב"א אינה גובה כל תשלום מהמפיצים או היצרנים על הטיפול בטפסים או על פתיחה מחדש של מסוף שנסגר מחוסר פעילות, למעט חיוב המפיץ במחיר רישיון שימוש בתוכנת אשראית. החלפת פרטי מסוף/החלפת בעלות מחייבת פתיחת מסוף חדש. להלן קישורים להורדה -

* טופסי הזמנת שחזורים כרוכים בתשלום בהתאם למפורט בטופס.