אופן הפעולה

אשראית  PC ® כוללת תוכנית ממשק ותוכנית שידורי עסקאות.

תוכנית הממשק מקבלת מתוכנת בית העסק את פרטי העסקה (פרטי הכרטיס, הסכום ומאפייני עסקה נוספים) ומבצעת את הפעולות הנדרשות לטיפול בכרטיסי אשראי וכוללת:

  • בדיקות תקינות הכרטיס ברמת המסוף
  • ביצוע שאילתא לעסקה לקבלת אישור מחברת האשראי ומספר אישור לעסקה
  • רישום העסקה בקובץ עסקאות

המפיץ מפעיל את תוכנית השידור שמתקשרת למחשב המרכזי של שב"א ומבצעת את הפעולות הבאות:

  • שידור תכולת קובץ העסקאות לשב"א
  • קבלת עדכון קבצי פרמטרים, ווקטורים וחסומים
  • קבלת עדכון תוכנה מרחוק (DOWNLOAD) במידת הצורך