רב ספק/מוטב

תוכנת אשראית PC ® מאפשרת גם עבודה בתצורה של רב ספק ורב מוטב:

רב ספק :

השימוש ברב ספק מתאים לגורמים המנהלים במחשב אחד מספר מסופי סליקה בעלי מספרי חשבונות (ספקים) שונים בחברות הסליקה. חברות הסליקה מזכות כל ספק בנפרד.

על מנת ליצור סביבת העבודה ברב ספק, יש לפתוח לספק המוביל מסוף מרכזי שהוא מסוף וירטואלי (שאינו קולט ומבצע תנועות). לאחר מכן יש ליצור לכל ספק מסוף משנה המאפשר להגדיר בנפרד פרמטרים ותקרות בהתאם להסכם של בית העסק עם חברות הסליקה.

ריכוז כל המסופים תחת המסוף המרכזי מפשט את תהליכי ההתקשרות והעברת המידע בין המסוף ובין שב"א.

השידור מתבצע תמיד מהמסוף המרכזי. המסוף משדר יחד את כל העסקאות מכל מסופי המשנה וקולט פעם אחת בלבד את קובץ החסומים.

 חברות הסליקה מקבלות את מספר המסוף המרכזי בכל עסקה כנתון אינפורמטיבי בלבד.

רב מוטב:

השימוש ברב מוטב מתאים לעסקים שמבצעים גביה למספר עסקים נפרדים.כל אחד מן העסקים מקבל מספר מוטב/חשבון נפרד במסוף יחיד.

חברות הסליקה מזכות במרוכז את בית העסק.

בית העסק מזכה את המוטבים להם הוא מספק את שרותי הגביה והסליקה.

חברת הסליקה במקרה זה פועלות מול מסוף אחד(מאגד) עם מערכת אחת של פרמטרים ותקרות. בהתאם להסכם של בית העסק עם החברה הסולקת.

מספר הספק (החשבון) של בית העסק הראשי משמש לדיווח על העסקאות לחברת הסליקה ומספר הספק (החשבון) של המוטב האמיתי מועבר לחברת הסליקה כנתון אינפורמטיבי בלבד, לצורך הצגה בדוח החודשי של מחזיקי הכרטיסים.