פונקציות המערכת

תפקודי מערכת אשראית PC

 

  • הקמה, קליטת פרמטרים וקובץ חסומים מלא
  • ביצוע עסקאות
  • שידור עסקאות לשב"א
  • הקרנת סיכומים לשידור
  • הצגת דו"ח תקשורת
  • עידכון נתוני מסוף
  • כלים לעזרה