תשלום בכרטיס חכם

כיצד מתבצע התשלום בכרטיס חכם?

הנחיות ללקוח המתייחסות לפעילות הנדרשת בכל שלב מופיעות על גבי צג המכשיר.

דוגמה לאופן ביצוע עסקת חיוב טיפוסית בכרטיס חכם בטכנולוגית contact:

שלב 1: הכנסת הכרטיס לקורא החכם

שלב 2: אישור סכום העסקה

שלב 3: הקשת קוד סודי, בהתאם לדרישת המכשיר והודעה מתאימה על גבי הצג. בשלב זה יש לשמור ככל האפשר על דיסקרטיות

שלב 4: הוצאת הכרטיס לאחר קבלת הודעה מתאימה

שלב 5: חתימה על פתקית על פי דרישה

דוגמה לאופן ביצוע עסקת חיוב טיפוסית בכרטיס חכם בטכנולוגית  contactless

שלב 1: יש לוודא שהלוגו על גבי הכרטיס מציין תמיכה בטכנולוגיית  contactless כמתואר באיור.  

שלב 2: קירוב הכרטיס ללוגו שבמכשיר עד שהנורית הירוקה במכשיר תידלק.