מערכות שב"א

תחומי פעילות עיקריים:

  • תפעול מערכת תקשורת דו כיוונית בין סולקים ומנפיקים של כרטיסי חיוב לבין בתי עסק, שמיועדת לאישור ואסוף עסקאות המבוצעות בבתי עסק באמצעות כרטיסי חיוב.
  • ניהול ותפעול ממשק סליקה: ניהול הממשק בין סולקים ומנפיקים של כרטיסי חיוב על מנת לאפשר העברת כספים ומידע בין סולקים ומנפיקים לשם מתן שרותי סליקה.
  • ניהול ותפעול מערכת מיתוג ATM (מכשירי בנק אוטומטיים) אחידה, המאפשרת ללקוח של בנק אחד למשוך כסף ולקבל מידע ממכשרי ATM המקושרים לבנק אחר.
  • פיתוח ושיווק תוכנת אשראית ® PC. התוכנה משמשת כממשק שמחבר את התוכנה הייעודית של בית העסק למערכת אשראית שמנוהלת בשב"א.