ממשק סליקה

 מערכת המבצעת את ההתחשבנות בין הסולקים והמנפיקים

בגין עסקאות שבוצעו בכרטיסיהם בהתאם לכללים מוסכמים.

יתרונות  המערכת

  • תיאום מול גורם אחד בלבד כך נמנע הצורך שכל אחת מהחברות תערוך תיאומים מול כל החברות האחרות .
  • זיכוי הסולק וחיוב המנפיק מבוצעים בהתאם לכללים מוגדרים מראש שמוסכמים על כל הצדדים לגבי כל סוגי העסקאות וכתוצאה מכך נמנעות אי התאמות בין הסולק והמנפיק.
  • חישוב ה- I/F (עמלה צולבת) מבוצע על פי ענף בית העסק, כאשר הסכום לחיוב הסולק ולזיכוי המנפיק זהה.
  • ניהול מערכת בקרה חשבונאית פשוטה.
  • ניהול מאגר מידע מרכזי שמאפשר שיוך של העסקה הבודדת לקובץ הקלט שלה ושמירת תוצאות הפעולה במערכת הבקרה לצורכי בירורים.
  • בדיקת ה- chb)  Charge Back) מול מאגר הנתונים המרכזי  וקבלת החלטה האם הוא בר תוקף. אם כן, יבוצעו כל פעילויות הבקרה והפעילויות הכספיות הנובעות ממנו ויועברו לסולק.
  • חישוב המרות והצמדות בהתאם לשערים ומדדים המוסכמים על ידי כל הצדדים.
  • מתן אפשרות להעברת תנועות אינפורמטיביות הקשורות להוראות קבע בכרטיסי אשראי.