תקשורת

ניתן לקשר כל מסוף לשב"א באופנים שונים:

 

  • אינטרנט – התקשרות זו מאפשרת עבודה בתצורת WEB ובאמצעות STUNNEL- לקבלת פרטים יש לפנות למפיצים
  • מודם GPRS – המסוף צריך להיות בעל יכולת לעבודה עם SIMCARD
  • Bit-Online – לקבלת פרטים יש לפנות לבזק
  • IPVPN – לקבלת פרטים יש לפנות לחברות התקשורת