סליקת כרטיסי אשראי

כדי לכבד כרטיסי אשראי נדרש כל בית עסק להגיע להסכמי סליקה עם אחת או יותר
מחברות הסליקה הפועלות בארץ ולקבל מספרי ספק.