מערכת מיתוג בנקאית

המערכת המקשרת בין רשתות ה ATM (מכשירי בנק אוטומטים למשיכת מזומנים)

מערכת מיתוג בנקאית מאפשרת ללקוחות הבנקים למשוך מזומנים במכשירי כל הרשתות ללא תלות במיקום המכשיר והבנק שבו מתנהל חשבונו של המושך.
מידי חודש מתבצעות כ5 מיליון משיכות מזומנים באמצעות המערכת.