קודי סטטוס-

הודעות שגיאה של אשראית

000 - עסקה תקינה

001 - חסום

002 - גנוב

003 - התקשר לחברת האשראי

004 - סירוב

005 - מזויף

006 - ת.ז. או CVV שגויים

007 - ECI או UCAF/CAVV שגויים

008 - תקלה ביצירת מפתח גישה לקובץ חסומים

009 - ההתקשרות נכשלה, התקשר לחברת האשראי

010 - התוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS)

011 - אין אישור סולק למטבע ISO

012 - אין אישור למותג למטבע ISO

013 - אין אישור לעסקת פריקה/טעינה

014 - הכרטיס לא נתמך

015 - אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי

016 - נתונים עודפים או חסרים  בחוסר התאמה עם הגדרות המסוף

017 - לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות

019 - רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ-16 תווים

020 - קובץ קלט (IN_INT) לא קיים

021 - קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן. בצע שידור או בקשה לאישור לכל עסקה

022 - אחד מקבצי הפרמטרים או הווקטורים לא קיים

023 - קובץ התאריכים (DATA) לא קיים

024 - קובץ האתחול (START) לא קיים

025 - הפרש הימים בקליטת חסומים גדול מדי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

026 - הפרש הדורות בקליטת חסומים גדול מידי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

027 - כאשר לא הוכנס פס מגנטי במלואו, הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד

028 - מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק

029 - מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב

030 - המסוף אינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב אך הוקלד מס' ספק/מס' מוטב

031 - המסוף מעודכן כרב ספק אך הוקלד גם מס' מוטב

032 - התנועות ישנות, בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

033 - הכרטיס לא תקין

034 - הכרטיס לא מורשה לשימוש במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת

035 - כרטיס לא מורשה לבצע עסקה עם סוג אשראי זה

036 - פג תוקף

037 - שגיאה בתשלומים - סכום העסקה צריך להיות שווה לתשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס' תשלומים)

038 - לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרת החיוב המיידי לכרטיס לאשראי

039 - סיפרת בקורת לא תקינה

040 - המסוף מוגדר כרב מוטב אך הוקלד מס' ספק

041 - מעל תקרה, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

042 - חסום בספק, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

043 - אקראית, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

044 - המסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (5J)

045 - המסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (6J)

046 - יש לבקש אישור, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

047 - יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ"ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא

051 - מספר רכב לא תקין

052 - מד מרחק לא הוקלד

053 - המסוף לא מוגדר כתחנת דלק (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים)

057 - לא הוקלד מספר תעודת זהות

058 - לא הוקלד CVV2 

059 - לא הוקלדו מספר תעודת הזהות וה- CVV2 

060 - צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון

061 - מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים

062 - סוג עסקה לא תקין

063 - קוד עסקה לא תקין

064 - סוג אשראי לא תקין

065 - מטבע לא תקין

066 - קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים

067 - קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זאת

068 - לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים

069 - אורך הפס המגנטי קצר מידי

079 - מטבע לא קיים בווקטור 59

080 - הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים

090 - עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת טעינה

091 - עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת פריקה

092 - עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת זיכוי

099 - לא ניתן לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN

101 - אין אישור לעבודה מחברת האשראי

106 - למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי

107 - סכום העסקה גדול מידי – חלק למספר העסקאות

108 - למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות

109 - למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587

110 - למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי

111 - למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים

112 - למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים בטלפון/ עם חתימה בלבד

113 - למסוף אין אישור לעסקה טלפונית

114 - למסוף אין אישור לעסקה  עם חתימה בלבד

115 - למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת

116 - למסוף אין אישור לעסקת מועדון

117 - למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים

118 - למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט

119 - למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט

120 - למסוף אין אישור להצמדה לדולר

121 - למסוף אין אישור להצמדה למדד

122 - למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל

123 - למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה

124 - למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראכרט

125 - למסוף איו אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמקס

126 - למסוף אין אישור לקוד מועדון זה

127 - למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי

128 - למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב-3

129 - למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל התקרה

130 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון

131 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים

132 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות)

133 - הכרטיס לא תקף על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

134 - הכרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט) מס' הספרות בכרטיס שגוי

135 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)

136 - הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים שאינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת VECTOR20 של ויזה

137 - קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)

138 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

139 - מספר התשלומים גדול מידי על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

140 - כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים

141 - סידרת הכרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט)

142 - קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט)

143 - קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR7 של ישראכרט)

144 - קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה)

145 - קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR13 של ויזה)

146 - לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות

147 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים (VECTOR31 של max)

148 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד (VECTOR31 של max)

149 - הכרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות (VECTOR31 של max)

150 - אין אישור לאשראי בכרטיסי חיוב מיידי

151 - אין אישור לאשראי בכרטיסי חו"ל

152 - קוד מועדון לא תקין

153 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף/ +30) עפ"י הגדרת מערכת 21VECTOR של דיינרס

154 - כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס)

155 - הסכום המינמלי לתשלום בעסקת הקרדיט קטן מידי

156 - המספר תשלומים לעסקת הקרדיט לא תקין

157 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט היא 0

158 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי היא 0

159 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים היא 0

160 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית היא 0

161 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת זכות היא 0

162 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים היא 0

163 - כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים

164 - כרטיס JCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל

165 - הסכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה

166 - כרטיס המועדון לא בתחום של המסוף

167 - לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים

168 - למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה

169 - לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל

170 - סכום ההנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר

171 - לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי

172 - לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת הזכות או מספר הכרטיס אינם זהים)

173 - עסקה כפולה

174 - למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה

175 - למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה

176 - הכרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)

177 - בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק"

178 - לא ניתן לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים

179 - לא ניתן לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר

180 - לא ניתן לבצע עסקה טלפונית בכרטיס מועדון

200 - שגיאת יישום

201 - תקלה בקבלת נתונים מוצפנים