מערכת אשראית המבוססת Web Service

מערכת אשראית Web היא גרסה של אשראית הפועלת בטכנולוגית Web Service

שמאפשרת ביצוע כל הפעולות של מערכת אשראית באינטרנט ללא התקנת אשראית על מחשבי הלקוח או המפיץ.

המערכת מספקת מספר שירותים :

  •  קבלה ובדיקה של פרטי עסקה (כולל שאילתא לחברת האשראי) והחזרת תשובה.
  •  קבלת רשימת עסקאות מאושרות להפקדה לחברות האשראי.

שרידות / אבטחת מידע

  • סביבת המערכת כוללת גיבוי המבטיח שרידות גבוהה. נפילה של שרת לא גורמת להפסקת השרות במקרה של תקלה וכל הנתונים נשמרים ומגובים בזמן אמת.
  • מספר ספקי אינטרנט מגבים את אתר שב"א ותקלה אצל אינטרנט אחד לא תגרום להפסקת השרות.
  • כתובת IP קבועה משמשת כאמצעי אבטחה למזעור אפשרויות התקיפה.
  • התקשורת בין שרת שב"א לבין משתמש מתבצעת בפרוטוקול https .
  • שרת העבודה שמכיל את מסד נתונים של המערכת מוגן מאחורי חומת אש Firewall ואינו גלוי באינטרנט, הנתונים הרגישים במסד נתונים מוצפנים.
  • שב"א משתמשת באמצעים שונים לזיהוי תקיפות מסוג Denial Of Service ואחרות ומניעתן.

תהליך רישום משתמש לשרות כולל שימוש בשלושה נתונים לזיהוי: שם, סיסמה ומספר מסוף.

המשתמש מקבל סיסמה ראשונית ונדרש להחליף אותה לסיסמה אישית.

במקרה שסיסמה אבדה או נשכחה, המשתמש נדרש לחזור על תהליך הרישום והזיהוי לקבלת סיסמה ראשונית חדשה.