צור קשר

  צור קשר

  הכניסה למנויים בלבד

  אם אינך מנוי אצלנו לא תוכל להיכנס

  בקרוב עוד חידושים והצעות מעניינות!

  מדיניות שימוש והצהרת נגישות

  השימוש באתר אינטרנט זה, של חברת שבא – שירותי בנק אוטומטיים בע”מ (להלן: “החברה“), הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה הסכמתך לקבלת תנאים אלה והתחייבות לנהוג לפיהם, לפיכך, ככל שתנאים אלה אינם מקובלים עליך, הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר זה (להלן: “השימוש באתר“).

  כללי

  1. אתר החברה מציע  לגולשים בו בכל מדיה, בין באופן שוטף או אקראי, (להלן-“המשתמש “) מידע בתחום עיסוקי החברה והפתרונות המוצעים על ידה
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את תנאי השימוש באתר. החלטת שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי שימוש אלה ולשינויים שיבוצעו בהם על ידי החברה.
  3. דין וסמכות שיפוט – בכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, תהא הסמכות נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, זאת בהתאם לדיני מדינת ישראל, אשר יגברו על כללי ברירת דין אם יפנו לתחולת דין זר.

  קניין רוחני

  1. המידע המופיע באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. “מידע” – כל מידע, אשר מוצג באתר זה, לרבות באמצעות מסמכים ו/או עזרים ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות מידע כאמור בנוגע לתהליכים, תהליכי יצור, תוכניות עסקיות, שמות לקוחות ו/או נתוני מכירות ו/או מוצרים ו/או סוגי קונים ו/או קונים פוטנציאליים ו/או שיטות מכירה ו/או שיטות עבודה ו/או מסמכים ו/או התכתבויות ו/או מידע ו/או כל אינפורמציה עסקית ו/או מסחרית אחרת הקשורה לעסקי החברה ו/או לעסקי ספקיה ו/או לקוחותיה ו/או לגופים שעסקיהם קשורים בעסקי החברה.
  2. המשתמש מאשר/ת ומסכימ/ה כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר, אשר הועלו על ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה ו/או מי מטעמה זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה בעלת זכות השימוש בפטנטים, בשמות ובסימני המסחר המופיעים באתר, בעיצובו, במידע המופיע בו, לרבות, אך לא לגרוע, טקסטים, קבצים, גרפים, תמונות, קטעי מוזיקה, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר אינטרנט זה, בבסיס הנתונים בו, בתכניו, ברשימות ובתמונות ו/או בפרטים אחרים המופיעים באתר, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
  4. יובהר כי כל שימוש בתוכן האתר, הינו באחריות המשתמש בלבד. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהלי עובדי וכל מי מטעם החברה ו/או מי מטעמם הנוגעת לתוכן המוצג באתר, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובע משימוש באתר.

  התכנים המוצעים באתר

  האתר מציע מגוון תכנים בהתייחס למידע ואולם החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים  באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי.  

  שירות לקוחות

  לפרטים ובירורים באשר לשירותים, למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה  באמצעות הטופס המצוי  באתר תחת  “צור קשר”.

  אבטחת מידע וסודיות

  1. ידוע למשתמש באתר זה, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ובכדי להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר אולם אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.
  2. התקשרות לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח ובהתאם לחוק.
   החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמצעי אבטחת המידע השונים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.
  3. יובהר כי החברה ו/או מנהלי האתר אינם אחראיים לכל נזק ו/או הפרה ככל שתתרחש תקלה הנובעת מהיבט אבטחת מידע אשר אינה תלויה בחברה.

  סיום התקשרות בין הצדדים

  החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר.

  הבהרות

  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל סתירה ו/או אי התאמה בין התוכן המוצג באתר, לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות שמירת פרטיות, יגברו הנהלים, המסמכים וההוראות של החברה, לפי העניין. 

  הצהרת נגישות

  שירותי בנק אוטומטיים (להלן – “החברה”) רואה חשיבות רבה בהנגשה ראויה של התוכן המופיע באתר לכלל האוכלוסייה ומשקיעה משאבים רבים על מנת להפוך אותו לידידותי ונוח למשתמש.

  רמת ההנגשה

  האתר מונגש בהתאם למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, ובהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – “קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט” לרמה AA.

  כיצד עובדת ההנגשה באתר

  אפשרויות הנגישות מופיעות בלחיצה על כפתור הנגישות המוצג מצד שמאל של המסך, לאחר לחיצה יפתח תפריט הנגשה ברספונסיביות מלאה. המאפשר פתיחת נושאי ההנגשה. לאחר בחירת הנושא המבוקש בתפריט יש להמתין לטעינת הפעולה. במידה וברצונכם לבטל את הפעולה, יש לבחור בתפריט על סמל הרענון.

  האתר תומך ומותאם לתצוגה בדפדפנים המקובלים בשוק ובהם  Chrome, Firefox, Safari, Edge  ולשימוש בטלפון סלולרי:

  צרו קשר

  החברה ממשיכה ופועלת כל העת לשיפור נגישות האתר. יחד עם זאת, אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל  הערות ובקשות, באמצעות מייל ואנו נעשה כל שביכולתנו לענות בצורה המקצועית האחראית והמהירה ביותר.
  אימייל: Shirleyr@shva.co.il

  יצוין כי החברה אינה מחויבת במינוי רכז נגישות.

  תאריך עדכון ההצהרה  18.7.2023

  דילוג לתוכן