צור קשר

  צור קשר

  הכניסה למנויים בלבד

  אם אינך מנוי אצלנו לא תוכל להיכנס

  בקרוב עוד חידושים והצעות מעניינות!

  הצומת הפיננסי של ישראל

  מנתבים את החיובים בישראל אל צומת סליקה אחד

  שבא מנהלת ומנתבת את מרבית טרנזקציות התשלומים במדינה. מהווה צומת המקשר בין נקודות המכירה (POS), תוכנות EMV וממשקי הסליקה (Gateways) – לבין חברות הסליקה. בנוסף, שבא אמונה על הקמה של מסופי הסליקה וביצוע תיאומים ותהליכי התחשבנות עבור השחקנים השונים במערכת התשלומים.

  למי המערכת רלוונטית?

  כדי להתחבר למערכת התשלומים, על המועמד להיות מנפיק או סולק או לקבל אישור מבנק ישראל לצורך חיבורו למערכת.

  ההתחברות למערכת תהיה זמינה בשני מועדים בשנה: ינואר ויולי. בנוסף, מתוך הבנה שייתכן מצב שבו מבקש גישה חדש משלים את מירב הדרישות, אך ייתכן שיוותרו מספר התאמות מינוריות בקירוב למועד חלון הכניסה, שבא תאפשר בתיאום מראש, דחייה של חודש נוסף להשלמת כלל התהליכים הנדרשים ועליה ליצור חודש לאחר חלון הכניסה שהוגדר מראש. במקרה בו לא יצליח מבקש הגישה החדש לבצע את ההתאמות הנדרשות, שבא לא תתפשר על שמירה על יציבות המערכת, ותתאם חלון כניסה חדש, כולל היערכות מבחינת פיתוח, בדיקות והסמכות מחודשות.

  שבא מציעה שירות של הסמכות קצה לקצה למערכות ממוחשבות לנקודות מכירה ותשלום (Point of Sale). (להלן: “מסופים”). לצורך עמידת המסופים בתקן EMV (להלן: “תהליך ההסמכה”). השירות ניתן לסולקים כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א – 1981 (להלן: ” הסולקים “) בלבד ולא ליצרני או נציגי או סוכני יצרן המייצר מסופים (להלן: “היצרנים”)
  תהליך ההסמכה מתבצע בין מסוף תומך EMV בלבד לבין חברות כרטיסי האשראי הבינלאומיות ( Visa, MasterCard, Diners – להלן: “החברות הבינלאומיות, end-to-end).הוא מיועד להבטיח שמסלול הבקשה לאישור ואיסוף עסקאות המבוצעות בכרטיסי אשראי עומד בתקן EMV, משלב קריאת הכרטיס בקורא הכרטיס שבמסוף, דרך מערכות הסולקים המטפלות בעסקאות ועד מערכות החברות הבינלאומיות.הסמכות נפרדות לכל מסוף יבוצעו עבור עסקאות בטכנולוגיית EMV Contact ובטכנולוגיית EMV

  הסמכה

  תהליך ההסמכה לכל מסוף נעשה ביחס לכל אחת מהחברות הבינלאומיות Contactless, שבעבורן יבקש סולק לבצע את תהליך ההסמכה.

  הוא יבוצע בהתאם לדרישות ולהנחיות לביצוע תהליך ההסמכה כפי שינתנו על ידי החברות הבינלאומיות לסולקים וכפי שיסופקו לשבא מהסולקים, ובלבד ששבא יכולה מבחינתה לבצע הנחיות אלה. יכולתה של שבא לקיים את תהליך ההסמכה ובמועדים שנקבעו לכך, תלויה לחלוטין בשיתוף הפעולה שלהיצרנים ושל הסולקים ובקבלת מלוא המידע הנדרש לצורך תהליך ההסמכה, שיופנה כלפי שבא. לפיכך, שבא תהיה רשאית לערוך שינויים בתהליך ביצוע ההסמכות כתוצאה מדרישות והנחיות החברות הבינלאומיות ו/או מדרישות סטטוטוריות כאמור ו/אומצרכים שיתגלו או ניסיון שיצטבר לאחר תחילת ביצוע הליך ההסמכה.

  ביצוע תהליך ההסמכה על ידי שבא הוא שירות הכפוף כאמור לדרישותיהן ולהנחיותיהן של החברות הבינלאומיות כפי שיועברו לשבא על ידי הסולקים, וכפי שישתנו ויתעדכנו מעת לעת, וכן לדרישות סטטוטוריות

  דילוג לתוכן